Wyrównywanie kwasicy

doctor-40891_1280

60% obliczonego niedoboru zasad należy podawać w pierwszej dobie, pozostałą zaś ilość w ciągu kolejnych dwóch dni. Szybkość korekcji zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej należy uzależnić od szybkości rozwinięcia się oraz stopnia zaawansowania istniejącej kwasicy. W tym zakresie obowiązują dwie zasady: 1) im krótszy jest okres, w którym rozwinęło się istniejące zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej, tym szybsza musi być korekcja i odwrotnie, oraz 2) korekcja kwasicy musi być bardzo ostrożna, jeśli niedobór zasad przekracza wartość 15 mmol/l. Przewlekła kwasica metaboliczna występująca u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek najczęściej nie wymaga żadnej korekcji, jeżeli stężenie HCO3 jest wyższe niż 14 mmol/l. W razie większego spadku stężenia HCOg należy podawać wręglan wapnia (a nie sodu) doustnie w dawce 35,4—47,2 mmol (3—4 g) na dobę. Podawanie NaHCO3 jest u tych chorych przeciwwskazane ze względu na ograniczone możliwości wydalania sodu przez nerki. W ostrej kwasicy metabolicznej natomiast, wywołanej ostrą niewydolnością nerek, zatruciem salicylanami, ketonemią lub wzrostem stężenia kwasu mlekowego, często konieczna jest szybka korekcja niedoboru zasad. Wodorowęglan sodowy należy podawać z szybkością nie przekraczającą jednak 50 mmol/h. Podawanie NaHCO3 wymaga stałego nadzoru lekarskiego (możliwość powstawania obrzęku płuc z powodu nadmiernej podaży sodu) i laboratoryjnego (cogodzinne kontrole pH, PCO2, HCO2, Na+ i K+ we krwi).