Kamica płuc

fresco-379933_1280

Krzemica płuc może niekiedy przybierać postać podostrą. Zdarza się to przy dużym narażeniu na formy krzemionki o wysokiej agresywności, jak to ma miejsce np. przy przeróbce ziemi okrzemkowej. Zmiany radiologiczne mogą się pojawiać już po kilku miesiącach pracy pod postacią grubej siatki, na tle której dochodzi do szybkiego rozwoju zmian guzowatych nie poprzedzanych zmianami guzkowymi. Rozpoznanie krzemicy ustala się na podstawie wywiadu zawodowego i pełnowymiarowego zdjęcia płuc. Niekiedy potrzebne są zdjęcia tomograficzne, zwłaszcza dla uwidocznienia zmian guzowatych. Nie jest zalecane badanie bioptyczne, chyba że jest ono potrzebne przy podejrzeniu innej etiologii zmian. Różnicowanie winno uwzględnić przede wszystkim gruźlicę, prosówkę nowotworową, sarkoidozę, hemosyderozę. W przypadkach zmian guzowatych największe trudności istnieją w różnicowaniu z nowotworami, a także gruźlicą. Zmiany chorobowe są nieodwracalne i wykazują tendencję do samoistnego postępu, mimo przerwania narażenia. Pylica prosta ma przebieg łagodny i długoletni. Zmiany guzowate prowadzą najczęściej do zaburzeń funkcji układu oddechowego i krążenia i skracają wyraźnie długość życia. Leczenie i zapobieganie. Leczenie przyczynowe krzemicy jest nieznane. W badaniach eksperymentalnych na zwierzętach wykazano skuteczność pewnych substancji, jak poliwinylpirydyna (PNO), związki glinu i inne, co rokuje pewne nadzieje na przyszłość.